┬ę Kaijer Vormgeving
Welkom bij Kinderdagverblijf (KDV) Bruintje Beer!

Op de foto: Annelies Verstegen bij KDV Bruintje Beer in Oterleek.

Ieder kind in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar is van harte welkom bij Bruintje Beer

We streven naar kwalitatief verantwoorde opvang in 2 verticale stamgroepen onder begeleiding van vaste professionele leidsters, welke zorg dragen voor zekerheid, regelmaat, continuïteit en geborgenheid.

In deze groepen zijn de kinderen van 8 weken tot 4 jaar bij elkaar zodat ze met elkaar kunnen spelen en van elkaar kunnen leren. We werken aan een gezonde ontwikkeling van het kind, waarbij het leert vertrouwen te hebben in zichzelf en zijn omgeving. Hierbij dient ons verantwoord pedagogisch plan als leidraad.

Tevens bieden wij flexibele opvang, dit gaat altijd in overleg met de leidsters. Flexibele opvang is afhankelijk van de bezetting van de groep. We zullen de kinderen zoveel mogelijk plaatsen op een vaste stamgroep. Indien dit niet mogelijk is zullen we dit met de ouders bespreken. In verband met onze planning horen wij graag een maand van te voren de gewenste dagen/dagdelen.

Onze huiselijke sfeer ondersteunt vrijheid en biedt de kinderen tevens geborgenheid. Goede contachten met de ouder(s) helpen ons te komen tot een optimale ontplooiing van het kind afzonderlijk, zodat het zich in de groep thuis voelt.

Binnen bij KDV Bruintje Beer!

Activiteiten
Voor de allerkleinsten volgen we in samenspraak met de ouder(s) de eet- en slaapgewoonten van thuis. Met het oog op rust en regelmaat wordt er door de grotere kinderen op vaste tijden gegeten, gedronken en geslapen.

Daarnaast spelen de kinderen zowel binnen als buiten. Knutselen en voorlezen staan ook op het programma. Ook muzikale activiteiten vinden we heel belangrijk.

Verder is er, naar ieders behoefte, gelegenheid om in een rustig hoekje zelf verkennend bezig te zijn of met anderen te spelen.

Leiding
Kinderdagverblijf Bruintje Beer is een kleinschalig, huislijk kinderdagverblijf, gesitueerd in een mooie landelijke omgeving, onder leiding van Annelies Verstegen.

Bekijk ons op Facebook