Welkom bij Buitenschoolse Opvang Bruintje Beer (BSO)

BSO Bruintje Beer is een kleinschalige, huiselijke opvang, gesitueerd in de Pullelat in Stompetoren en in basisschool de Bonte Mol in Schermerhorn onder leiding van
Annelies Verstegen.

Bruintje Beer biedt voor- en naschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Afgestemd op de behoefte doen wij dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor- en na schooltijd. Verder ook op roostervrije/studiedagen en tijdens de schoolvakanties.

We bieden kwalitatief verantwoorde opvang onder begeleiding van vaste professionele leidsters, welke zorg dragen voor gezelligheid, persoonlijke aandacht, veiligheid en geborgenheid.

Ons pedagogisch beleidsplan dient hierbij als leidraad. Goede contacten met de ouder(s) en de basisschool helpen ons te komen tot een optimale ontplooiing van het kind.

Er is voor alle leeftijden voldoende speelmateriaal waar de kinderen naar vrije keuze mee kunnen spelen. Ook worden zowel binnen als buiten groepsactiviteiten aangeboden waarbij de sociale vaardigheden en motoriek van de kinderen wordt gestimuleerd. Ook worden de diverse buitenlocaties die aanwezig in de buurt van de BSO, zoals speeltuintjes, gebruikt om onder begeleiding te worden bezocht. Tijdens de vakantieopvang worden er uitstapjes gemaakt en zijn er andere uitdagende activiteiten. Hierover wordt u vooraf tijdig geïnformeerd.

Wij bieden, indien mogelijk, ook voorschoolse opvang aan. Uw kind is dan vanaf 07.00 uur van harte welkom en kan dan gezellig bij ons komen ontbijten.

Mocht u hier meer informatie over willen hebben over onze werkwijze en de kosten, of wilt u uw kind opgeven, dan kan dat via bruintjebeer@kdvbruintjebeer.nl of door het invullen van het aanmeldingsformulier wat u vindt op de website met daarop de gewenste dagen en de opmerking 'voorschoolse opvang'.

Het aanmeldingsformulier kunt u sturen naar:
BSO Bruintje Beer
Dorpstraat 64
1842 GW
Oterleek

Of ingescand e-mailen naar: bruintjebeer@kdvbruintjebeer.nl

We hopen dat uw kind snel bij ons komt spelen.

Annelies Verstegen